Nadat wij in 2019 zijn doorgestart met Hopman Ingenieursbureau zijn wij inmiddels toch tot de conclusie gekomen dat er voor de toekomst meer armslag en flexibiliteit nodig is om optimaal in onze marktsector te kunnen opereren. Om de continuïteit van onze activiteiten te kunnen waarborgen is naar een structurele oplossing gezocht.

Na een marktoriëntatie hebben wij een geschikte partij gevonden in Geelhoed Engineering B.V. te Moordrecht. Per 1 mei 2022 zijn de activiteiten en de medewerkers van Hopman Ingenieursbureau overgenomen door Geelhoed Engineering. Geelhoed Engineering is een middelgroot ingenieursbureau op gebied van constructief ontwerpen, met projecten in Nederland en diverse andere landen.

In de praktijk betekent dit dat de lopende projecten nog onder de naam van Hopman Ingenieursbureau zullen worden voortgezet en afgewikkeld. In eerste instantie zal dit nog plaatsvinden vanuit de huidige locatie, met een overgang naar de locatie in Moordrecht per 1 juli 2022. Administratief vallen de projecten vanaf 1 mei 2022 onder Geelhoed Engineering.

U kunt van ons blijven verwachten dat wij u op een proactieve manier voorzien van constructieberekeningen, -tekeningen en -adviezen, zoals u dit van ons gewend bent. U kunt ons tot de overgang naar de nieuwe locatie nog onder de bekende contactgegevens (adres – email – telefoon) bereiken. Op termijn zal dit, na aankondiging, overgaan naar Geelhoed Engineering.

Indien u nadere informatie wenst over dit traject kunt u uiteraard contact met ons opnemen.