Voor Baas Bouw & Ontwikkeling hebben wij de constructie ontworpen, inclusief de begeleiding van de sloop van bestaande panden. De kennis en expertise heeft geleid tot een sloop- en heiwerk waarbij met veel zorg het behoud van de belendende percelen kon worden gegarandeerd. Mede met behulp van de specialistische sloopexpertise van Kruiswijk sloopwerken te Bergambacht.

Het pand is constructief ontworpen op stalen buispalen met een geïsoleerde betonvloer als fundatie. De opbouw bestaat uit breedplaatvloeren en kalkzandsteen wanden, voorzien van een gemetselde buitengevel.

Baas Bouw & Ontwikkeling organiseert met een aannemer deelleverantie vanaf een verzamellocatie, waardoor deze constructie met inzet van autokranen kan worden gemonteerd. Hierdoor wordt de binnenstedelijke overlast beperkt.

Ruwbouw zit in de eindfase
Het project wordt rond de komende bouwvakantie 2021 opgeleverd. Op dit moment is de ruwbouwfase in het eindstadium; alle vloeren zijn gestort en de kapconstructies worden gemaakt. Het pand kent een karakteristieke gevel van metselwerk.