Project Description

In opdracht van White House Development Gouda hebben we de opdracht gekregen de constructieve aanpassingen voor dit project te verzorgen. Het oude Weeshuis wordt getransformeerd naar woningen en een hotel. Voor de transformatie waren extra constructieve ondersteuningen nodig vanwege de veranderende functie, inrichting en belastingen. Wij hebben in nauw overleg met de betrokken partijen geprobeerd de constructie dusdanig in te passen dat er zo min mogelijk ingrepen aan het bestaande pand benodigd waren.

  • Locatie: Gouda
  • Architect: Mei architects and planners Rotterdam
  • Aannemer: J.P. van Eesteren B.V.
  • Oplevering: 2021